Hotline: 0975444333

Cung cấp tiệc BBQ và Welcome drinks Bàn ghế banquet, bàn cocktails