Hotline: 0975444333

THỰC ĐƠN TỰ CHỌN BUFFET

# Chọn Tên món Giá (VNĐ)
KHAI VỊ - STATTER
1 SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT (Dalat garden green salad) 0
2 DƯA CHUỘT, CẦN MỸ, CÀ RỐT CHẺ ƯỚP LẠNH CẮM CỐC (Chilled vegetable in cup) 0
3 SALAD DẦU DẤM (Green Salad) 0
4 SALAD BÒ KHOAI TÂY CHIÊN (Beef salad w French fried) 0
5 SALAD GÀ QUAY VỚI MỲ ỐNG (Roasted chicken Salad w/pasta) 0
6 SALAD HYLẠP Greek salad (lecture, cucumber, olivers, feta cheese) 0
7 SALAD KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA (Potato & apple salad, Rusian style) 0
8 SALAD BẮP CẢI TÍM (Coleslaw Salad) 0
9 SALAD QUẢ BƠ & LÁ HÚNG TÂY (Avocado salad) 0
10 SALAD ĐẬU PHÁP VÀ QUẢ Ô LƯU (Chickpea and olive Salad) 0
11 NỘM BƯỞI TÔM THỊT (Grape fruit with shimp) 0
12 NỘM THẬP CẨM (Vietnamese mix salad) 0
SOUP
13 SÚP HẢI SẢN KIỂU PHÁP (Fishman Soup) 0
14 SÚP HẢI SẢN NGÔ NẤM (Seafood soup w. corn, mushroom) 0
15 SÚP LƯƠN NGŨ VỊ (Eel soup) 0
16 SÚP GÀ KEM NGÔ (Chicken with corn soup) 0
17 SÚP CUA MĂNG TÂY (Crab meat with Asparagus Soup) 0
CÁC MÓN NGUỘI - COLD FOODS
18 NEM RAU QUẤN TÔM THƯỢNG HẢI (Fresh spring roll with shimp) 0
19 THỊT XÔNG KHÓI, XÚC XÍCH HẤP (Smocked ham, steamed sausage) 0
20 JĂM BÔNG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ (Hams rolled w. pickled baby cucumber) 0
21 GỎI CÁ HỒI (Salted Salmon) 0
22 CÁ HỒI XÔNG KHÓI (Smocked Salmon) 0
23 BÁNH MỲ CẮT VỚI JĂM BÔNG/TÔM/TRỨNG/CÁ HỒI (Open sandwich/ Canapes) 0
24 SUSHI CÁ HỒI (Salmon sushi, Kikoman soya sauce) 0
25 BÁNH MỲ PHÁP, BƠ (Bread, baguette, butter) 0
26 SALAD NGA (Russian salad) 0
27 BÒ ÚC XÉ TAY VỚI XOÀI XANH (Australian beef and mango salad) 0
28 SALAD MẦM CẢI BÒ (ÚC) TÁI (Australia beff and green vegetable salad) 0
29 NỘM BÒ CẦN TỎI (Celery, leeck and beef salad) 0
30 RAU CỦ QUẢ TRỘN VỚI SỐT KEM SỮA CHUA (Mix Vegetables salad with yoghurt sauce) 0
CÁC MÓN NÓNG/BBQ - MAIN COURES
31 CÁ HỒI NAUY ÁP CHẢO SỐT CHANH VÀNG ĐÀ LẠT (Roast Salmon w. Dalat lemon) 0
32 CÁ HỒI BỎ LÒ SỐT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY (Salmon in oven w/avocado sauce) 0
33 CÁ QUẢ RÚT XƯƠNG CHIÊN GIÒN KIM NGÂN (Fried strout fillet) 0
34 CÁ ĐIÊU HỒNG RÚT XƯƠNG CHIÊN SÙ (Fried red snapper fillet) 0
35 CÁ VƯỢC XIÊN NƯỚNG THAN HOA (Grilled seabass kebab) 0
36 CÁ ĐIÊU HỒNG FILLET SỐT NẤM TƯƠI (Fried red snapper w. mushroom) 0
37 TÔM CHIÊN NGỰ THIỆN (Fried Shimp) 0
38 TÔM HE SỐT CAY (Shimp with spice sauce) 0
39 TÔM NƯỚNG (Grilled Tiger Shimp) 0
40 TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU (Grilled Tiger Shimp w. pepper spice) 0
41 TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI (Fried Tiger Shimp w. salted egg) 0
42 TÔM BAO XẢ (Shimp paste w. lemon grass) 0
43 CHẢ TÔM NƯỚNG MÍA (Shimp paste w. sugar cane) 0
44 CHẢ MỰC HẠ LONG (Fried Hạ Long Squid ball) 0
45 MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ (Fried squid) 0
46 NEM CUA BỂ (Crab spring rolls) 0
47 NEM SÀI GÒN (Spring rolls) 0
48 GÀ RÚT XƯƠNG NHỒI HÌNH VOI, XÔI TRẮNG (Stuffed chicken elephant form, sticky rice) 0
49 CÁNH GÀ NƯỚNG (Grilled Chicken wing) 0
50 TỎI GÀ TẨM BỘT CHIÊN (Fried chicken thigh) 0
51 BÒ ÚC NƯỚNG BBQ (Babecue Marinated Au.Beef) 0
52 ĐÙI CỪU NƯỚNG (Barbecue marinated lamb) 0
53 ĐÀ ĐIỂU NƯỚNG BBQ (Barbecue Ostrich) 0
54 XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG (Grilled sausage) 0
55 BÒ VIÊN CHIÊN GIÒN (Fried meat ball beef) 0
56 BÒ CHIÊN THÁI LAN (Fried coasted beef) 0
57 BÒ SỐT TIÊU ĐEN (Beef w. pepper sauce) 0
58 BÒ XÀO ỚT ĐÀ LẠT, KHOAI TÂY (Beef w pepper, potato) 0
59 ĐÀ ĐIỂU ÁP LỬA HỒNG (Ostrich steak) 0
60 ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC (Stir-fried Ostrich) 0
61 LẠC ĐÀ CHIÊN VỪNG (Fried camel) 0
62 LỢN SỮA QUAY LÁ MÓC MẬT (Suckling pig) 0
63 PIZZA CÁC LOẠI (Pizza Various style) 0
64 KHOAI LỆ PHỐ (Fried stuff taro) 0
65 KHOAI TÂY NGHIỀN CHIÊN PHỒNG (Fried mashed potato) 0
66 BÁNH BAO CHIÊN (Dimsum) 0
67 BÁNH KHOAI TÂY KIỂU PHÁP (Rosti Potato) 0
68 KHOAI TÂY NƯỚNG (Grilled Potato) 0
69 NGÔ MỸ CHIÊN BƠ (Fried sweed corn) 0
70 KHOAI TÂY CHIÊN (Fried Potato) 0
71 NẤM CỦ, ỚT ĐÀ LẠT NƯỚNG (Vegetable Babecue) 0
72 RAU CHIÊN TEMPURA (Tempura vegetable) 0
73 RAU XÀO NGŨ SẮC (Stir-Fried Vegetables) 0
74 RAU HẤP NGŨ SẮC (Steamed vegetable) 0
75 MỰC XÀO SATẾ (Quick fried squid) 0
76 HẢI SẢN XÀO TỨ XUYÊN (Szechwan seafoods) 0
77 HẢI SẢN NƯỚNG (Grilled seafood) 0
78 BÒ HẦM KIỂU PHÁP (Boeuf bourguignonne) 0
79 BÒ NẤU CARY NƯỚC CỐT DỪA (Beef cury w. Coconut) 0
80 BÒ OM ĐẬU ĐỎ (Stewed beef with kidney bean) 0
81 BÊ OM CỦ SEN (Veal stewed lotus root) 0
82 GÀ NẤU CARY (Chicken cury) 0
83 THỎ NẤU CARRY (Rabbit curry) 0
84 CHÂN GIÒ HẦM ĐẬU PHÁP (Stewed pork leg w.chickpea) 0
85 CHÂN GIÒ SỐT KEM TƯƠI KIỂU ĐỨC (Stewed pork leg w. cream) 0
86 NGAN RÚT XƯƠNG CHIÊN VỪNG (Fried borned Goose) 0
87 NGAN TIỀM NƯỚC DỪA (Goose w. coconut) 0
88 THỊT HUN KHÓI CUỘN BÒ ÚC NƯỚNG (Wrapped bacon with Australian beef) 0
89 THỊT THĂN NÕN BÒ ÚC NƯỚNG KIỂU ITALY (Grilled beef tenderloin with Italian lemon sauce) 0
90 THỊT BÒ ÚC NƯỚNG VỚI PHOMA MOZZARELLA (Grilled Australia Beef with Mozzarella cheese) 0
91 THỊT BÒ ÚC NƯỚNG NGŨ VỊ (Grilled Australian Beef with spice) 0
92 THỊT BÒ ÚC XIÊN RAU CỦ NƯỚNG (Grilled Australian Beef with root vegetables) 0
93 THỊT BÒ ÚC CUỘN NẤM TƯƠI NƯỚNG VỚI SỐT HÀNH (Wapped Australian Beef with mushrooms) 0
94 THỊT BÒ ÚC CHIÊN GIÒN KIỂU TỨ XUYÊN (Shichuan Style deep-fried Australian beef) 0
95 THỊT BÒ ÚC CUỘN MỠ CHÀI CHIÊN GIÒN (Deef-Fried Australian beef roll netfat) 0
CÁC MÓN KHÁC - BESITE DISK
96 MỲ XẢO HẢI SẢN (Noodle w. seafood) 0
97 MỲ Ý SỐT BOLOGNESSE (Spaghetty bolognesse) 0
98 MỲ Ý SỐT PHOMA & ỚT ĐỎ NƯỚNG (Pasta w. roasted pepper, parmesan) 0
99 CƠM RANG HẢI SẢN (Quick-fried rice and seafood) 0
100 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU (Peala) 0
101 MIẾN LƯƠN XÀO (Vermincelli w. eel) 0
102 PHỞ TRỘN (Noodles sweet and sour sauce) 0
103 PHỞ CUỐN (Rolled noodle with beef and herb ...) 0
104 BÚN RIÊU CUA Sweet crab soup w. rice noodle (Vietnamesse soup) 0
105 BÁNH CUỐN THANH TRÌ (Thanh Tri pan cake noodle) 0
106 MỲ XÀO BÒ (Noodle with beef) 0
107 MỲ XÀO THÁI LAN (Thai fried Noodles) 0
TRÁNG MIỆNG - DESSERT
108 HOA QUẢ TƯƠI (Season fruit) 0
109 BÁNH NGỌT PHÁP (French mini cake) 0
110 KEM CARAMEL (Caramel) 0
111 SALAD HOA QUẢ VÀ KEM (Fruit salad w. ice cream) 0
112 SALAD HOA QUẢ VÀ KEM TƯƠI (Fruit salad w. whipping cream) 0
113 SOCOLA (Chocolate mouse) 0
114 THẠCH HOA QUẢ (Fruit Gelatin) 0
115 CHÈ KHOAI MÔN (Taro puding desert) 0
116 CHÈ SEN CỐM (Lotus & green rice puding desert) 0
117 CHÈ ĐẬU ĐỎ (Kidney bean puding desert) 0
118 CHÈ SEN LONG NHÃN (Lotus, longan puding dessert) 0
119 BÁNH TÁO CHIÊN (Fried Sweet Apple Tempura) 0
120 BÁNH SU KEM (CHOUX CAKE) 0
ĐỒ UỐNG - DRINK (Tính riêng)
121 NƯỚC TÁO ÉP - APPLE JUICE : 60.000đ/lít 60.000
122 NƯỚC ỔI ÉP - GUAVA JUICE: 60.000đ/lít 60.000
123 NUỚC CAM ÉP - ORANGE JUICE: 60.000đ/lít 60.000
124 COCA / FANTA... - SOFT DRINK: 10.000đ/lon 10.000
125 BIA LON HENEIKEN - HENEIKEN BEER: 20.000đ/lon 20.000
126 BIA CHAI HÀ NỘI - HANOI BEER: 12.000đ/chai 12.000
127 VANG PHÁP BỊCH 3lít 0
128 RƯỢU VANG CHILÊ (3L): 500.000 đ/bịch 500.000

LIÊN HỆ ĐẶT TIỆC

Văn phòng công ty:

CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG VÀ SỰ KIỆN HOA SEN

Đ/C: Số 9 ngõ 144 phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 024 62 633 633 -  0975444333

Email: nhahanghoasen@gmail.com

Website: tiechoasen.com

Tổng tiền đã chọn

Phí dịch vụ

Đơn giá

Thành tiền

Đặt thực đơn này